Adnoddau Ailgylchu

Mae gennym ni 18 resources adnodd i helpu'ch busnes ar bob cam o'r daith.

Pori'r holl adnoddau

 • Canllaw Archwiliad Gwastraff

  Canllaw cam wrth gam i ymgymryd ag archwiliad gwastraff.

  PDF - 230KB
 • Meysydd carafanau a meysydd gwersylla

  specific to caravan parks

  PDF - 205KB
 • Taflen A5 i Gwsmeriaid Casglwyr Gwastraff

  Taflen i gasglwyr gwastraff ei hanfon at gwsmeriaid yn eu hysbysu o'r newidiadau.

  6 files
 • Gweminarau i ddod: Cofleidiwch y newidiadau deddfwriaethol sydd ar y gorwel yng Nghymru

  Mae'r gyfres hon o weminarau yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i'r rheoliadau gwastraff, ag archwiliad manwl o’r gofynion ar bob sector i gydymffurfio â'r gyfraith newydd.

 • Pecyn Adnoddau

  Mae’r pecyn hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i ddefnyddio Adnoddau Y Busnes o Ailgylchu Cymru.

  PDF - 2MB
 • Ailgylchu yn y Gweithle: delweddau ar gyfer arwyddion a chynwysyddion ailgylchu

  Isod, gallwch lawrlwytho’r holl eiconau ffrwd deunydd dwyieithog y gallai fod eu hangen arnoch i greu sticeri ar gyfer eich cynwysyddion ailgylchu a gwastraff na ellir eu hailgylchu (bagiau, biniau, bocsys neu gadis), ac i’w defnyddio ar arwyddion, i’ch helpu i roi gwybod i’ch cwsmeriaid am beth sy’n mynd ble.

 • Posteri - A4

  Am ddim i’w lawrlwytho mewn fformatau ffeil PDF, InDesign ac MS word.

  Mae opsiwn hefyd am boster ‘defnyddio llai o inc’ sy’n defnyddio llai o inc wrth argraffu.

  5 files
 • Templed PowerPoint

  Templed PowerPoint sy'n defnyddio brans Y Busnes o Ailgylchu, i'w ddefnyddio mewn sesiynau briffio staff neu i'w cyflwyno mewn cyfarfodydd gyda'r cwmni cyfan.

  Document - 1MB
 • Posteri - A3

  Am ddim i’w lawrlwytho mewn fformatau ffeil PDF ac InDesign.

  3 files
 • Posteri - A5

  Am ddim i’w lawrlwytho mewn fformatau ffeil PDF ac InDesign.

  3 files
 • Logo Y Busnes o Ailgylchu

  Mae 3 amrywiad ar liwiau’r logo hon – y logo Meistr, fersiwn gwyn ar gyfer cefndiroedd tywyll a fersiwn du i gyd

  Document - 11MB
 • Gweminar - Cyfraith Ailgylchu yn y Gweithle Yng Nghymru

  Dolenni i’r recordiad, dec sleidiau a sesiwn holi ac ateb y gweminar a gynhaliwyd 26 Medi 2023 fel cyflwyniad i’r Gyfraith Ailgylchu yn y Gweithle yng Nghymru.

  3 files
 • Surplus food redistribution resource hub

  Hwb a gynhelir gan WRAP gyda gwybodaeth i helpu i gynyddu’r broses o ailddosbarthu gwastraff bwyd dros ben. (Sylwch: mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

 • Retailer clothing take back guide

  Canllawiau i fanwerthwyr dillad am sut i sefydlu cynllun cymryd-yn-ôl ar gyfer dillad diangen. (Sylwch: mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

 • Reduce, reuse and recycle | Green Street | Planet Friendly Retail

  Canllaw ‘Planet Friendly’ wedi’i gynhyrchu gan Green Street (sefydliad sy’n dymuno gwneud ein strydoedd mawr yn fwy cynaliadwy). (Sylwch: mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

 • How to dispose of food

  Canllawiau’r Llywodraeth ar sut mae’n rhaid i fusnesau waredu neu drin bwyd a chyn-fwydydd. (Sylwch: mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

 • Guardians of grub

  Gwybodaeth ar sut i reoli eich gwastraff bwyd a allai helpu eich gweithle.

 • Food waste reduction roadmap toolkit

  Yn helpu busnesau bwyd gymryd camau wedi'u targedu i leihau gwastraff bwyd yn eu gweithrediadau eu hunain, yn eu cadwyn gyfleni a gan ddefnyddwyr. (Sylwch: mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)