Canllawiau ar gyfer
HOLL WEITHLEOEDD
Trosolwg

Mwy o gymorth a chanllawiau

Mae hyn yn cynnwys:

 • Enghreifftiau o sut mae gweithleoedd eraill eisoes yn ailgylchu mewn ffordd sy’n cydymffurfio â’r gyfraith.

 • Canllawiau sector-benodol ar gyfer:

  • Lletygarwch a gwasanaethau bwyd

  • Manwerthu

  • Busnesau bach a chanolig (SMEs)

  • Lleoliadau addysg a phrifysgolion

  • Lleoliadau preswyl (yn cynnwys cartrefi gofal)

  • Digwyddiadau awyr agored (yn cynnwys gwyliau)

  • Cyfleusterau adloniant a hamdden (yn cynnwys meysydd gwersylla, chalets, cabanau gwyliau, gwestai, carafanau)

 • Gweminarau ar-lein

 • Adnoddau cyfathrebu i’w lawrlwytho, er enghraifft arwyddion biniau a phosteri i’w defnyddio yn eich gweithle.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybodaeth fanylach am y newidiadau, gan gynnwys y Cod Ymarfer.